"ก้าวสู่รันเวย์แฟชั่นระดับโลก ค้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่ ร่วมเรียนรู้เจาะลึกอุตสาหกรรมแฟชั่นไปกับดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย อาทิ Asava, Greyhound, Painkiller, Kloset, Issue และอีกมากมาย เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานชั้นยอด เข้ารอบเป็นหนึ่งเดียวที่ได้อวดโฉมบนรันเวย์ AMAZON FASHION WEEK Tokyo S/S18 ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น"

กิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย ( Designer’s Think Tank )
ภายใต้โครงการ Thai Touch Project โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมพัฒนานักออกแบบไทย ( Designer’s Think Tank ) ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ด้านการออกแบบสู่ธุรกิจแฟชั่นไทยอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ในสาขาการออกแบบเสื้อผ้า, เครื่องหนังและเครื่องประดับ เพื่อการพัฒนานักออกแบบไทยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมและโอกาสในการนำเสนอผลงานในระดับสากล

โดยเปิดรับสมัครนักออกแบบหน้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน พ.ศ.2559 ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานการออกแบบเสื้อผ้า, เครื่องหนังและเครื่องประดับ จำนวน 10 ชิ้น เพื่อได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์ในวงการแฟชั่น อาทิ ดีไซเนอร์ชั้นนำ, บรรณาธิการบริหาร หรือ บรรณาธิการแฟชั่น นิตยสารแอล ประเทศไทย นิตยสารแอลเมน ประเทศไทย นิตยสารแมรี แคลร์ ประเทศไทย เป็นต้น โดยจะคัดเลือกนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ซึ่งจะมีการคัดเลือกและประกาศผลในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยผู้ที่รับคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบใน วันปฐมนิเทศน์ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และเข้าร่วมโครงการ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ.2559

Our Brands